Aby otworzyć Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Dwikozy w 2021 roku należy kliknąć w poniższy link:

Dwikozy IV-XII.pdf


Dwikozy - wspólnota mieszkaniowa Gabaryty.pdf


Dwikozy - Odbiór 1,2 i 4x - IV-XII-1.pdf