Informujemy że Gmina Dwikozy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dwikozy”. Koszt zadania wyniósł 17.466,00 zł. WFOŚiGW w Kielcach dofinansował zadanie w kwocie 13.972,80 zł.