Informujemy że Gmina Dwikozy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania "Realizacja programu usuwania azbestu w 2018 roku w gminie Dwikozy.” Gmina Dwikozy usunęła zalegający azbest na 44 posesjach z terenu gminy. Ilość zebranego azbestu wyniosła 100 Mg, tj. 9091 m2. Koszt zadania wyniósł 29 160,00 zł. WFOŚ i GW w Kielcach dofinansował zadanie w kwocie 14 580,00 zł.