Gospodarką odpadami na terenie Gminy Dwikozy zajmuje się obecnie Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.


Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r., jest jedenaście gmin byłego województwa tarnobrzeskiego, obecnie świętokrzyskiego:
Baćkowice,
Bogoria,
Iwaniska,
Klimontów,
Koprzywnica,
Łoniów,
Samborzec,
Sandomierz,

od 2000 roku
Lipnik,
Obrazów,
Opatów,

od 2011 roku Sadowie oraz Osiek i Dwikozy od 2013 roku.

Zamieszkuje je 120 tys. osób, a zajmowana przez nie powierzchnia wynosi 1153 km 2 . Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie oraz Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie:
ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki,
pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych,
ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze .

Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku (gmina: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie) jest  RIPOK  tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

27-552  Baćkowice 86,

nr tel. 15 8686220

 

Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
gm. Baćkowice.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-330 43 02 lub 500 031 424

Dane Kontaktowe

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

Adres:

Baćkowice 86

27-552 Baćkowice

NIP: 864-14-60-082

Regon: 830207750

Kontakt:

Tel/fax 015 866-13-98

http://www.ezgdk.pl/

e-mail: ezgdk@pro.onet.pl

Godziny Pracy biuro Związku:

 poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

Rachunek bankowy:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju oddział Klimontów 

22 8517 0007 0090 0000 1111 0001

 

Biuro Obsługi Klienta

czynne: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Adres do korespondencji

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

Baćkowice 82

27-552 Baćkowice


Sprawy z zakresu obsługi klienta dla Gminy Dwikozy prowadzi

Pani Agnieszka Malinowska – tel. 885 851 242