Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż Sandomierz” informuje,że osobą do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych jest z ramienia koła Pan Zbigniew Cząstka – Przewodniczący Komisji Szacowania Szkód.

Poszkodowani rolnicy proszeni są o zgłaszanie szkód w formie pisemnej z podaniem informacji; dokładnie gdzie powstała szkoda, kto jest właścicielem gruntu ( poszkodowanym), adresem zamieszkania oraz koniecznie z numerem kontaktowym telefonu.

Adres zgłoszenia szkody:

Przewodniczący Komisji Szacowania Szkód

Zbigniew Cząstka

ul. Mokra 14 a

27-600 Sandomierz


Zarząd Koła Łowieckiego "Bażant" Dwikozy informuje,że osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych są :

1. Rejnold Choda

   Gierlachów 88

   tel. 785072213

2. Waldemar Styczeń

    Dwikozy ul. Sandomierska 9a

    tel. 784035083