Działalność Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach obejmuje:

• fachowe doradztwo w zakresie: 
  - nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej,
  - zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach,
  - ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska,
  - prowadzenia inwestycji w rolnictwie,
  - spraw socjalno-bytowych oraz oświatowych wsi,
  - unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących    
    budynków inwentarskich,
  - propagowania rozwoju przetwórstwa oraz bazy surowcowej dla
    przetwórni,
  - kredytowania preferencyjnego i opracowywania planów
    przedsięwzięć gospodarczych,
• wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce,
• szkolenia rolnicze,
• działalność informacyjno-wydawniczą,
• działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu
   w tym udział w tworzeniu grup producentów,
• działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich,
• zbieranie, gromadzenie oraz i przekazywanie informacji dotyczących cen artykułów rolnych
   oraz podaży, w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
• wykonywanie analiz kosztów wytwarzania produktów rolnych,
• organizowanie i udział w imprezach o charakterze promocyjnym i targowo-wystawowym.


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Modliszewice

ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

tel.: (41) 372 22 84 do 86,fax: (41) 372 34 86

e-mail: modliszewice@sodr.pl

www : http://www.sodr.pl/

NIP: 6581950099


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Oddział w Sandomierzu "Centrum Ogrodnicze"

ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz

tel.: (15) 833 31 00,fax: (15) 832 34 00

e-mail: sandomierz@sodr.pl


Powiatowy Zespół DoradztwaRolniczego w Sandomierzu


Adres:
27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3
tel.: 15 833 31 00
e-mail: pzd.sandomierz@sodr.pl


Kierownik

mgr inż. Tadeusz Podczasi
e-mail: tadeusz.podczasi@sodr.pl


Pracownicy:

Justyna Cukrowska – starszy specjalista ds. ekonomiki
Jolanta Śliwińska – ogrodnictwo
Anna Chojnacka – produkcja roślinna
Tomasz Ośka – produkcja zwierzęca
Marta Toś – ekologia i ochrona środowiska
Iwona Korecka-Wiemann – ekologia i ochrona środowiska
Monika Bernaś – przedsiębiorczość, wiejskie gospodarstwo domowe i agroturystyka


Miejsca i terminy dyżurów doradców ŚODR w Modliszewicach  
POWIAT SANDOMIERSKI 

  Miasto i Gmina

  Dzień   

  Miejsce dyżuru

  Klimontów

  wtorek

  Urząd Gminy

  Łoniów

  środa

   Urząd Gminy

  Koprzywnica

  czwartek

   Urząd Miasta i Gminy

  Samborzec

  wtorek

   Urząd Gminy

  Dwikozy

  wtorek

   Urząd Gminy

  Zawichost

  wtorek

   Urząd Miasta i Gminy

  Wilczyce

  wtorek

   Urząd Gminy

  Obrazów

  wtorek

   Budynek Posiedzeń Rady Gminy

  Sandomierz

  poniedziałek – piątek

   Siedziba PZD