Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu:

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu.pdf