Zamieszczamy poniżej Rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.