Uprzejmie informuje się, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, tymczasowo zawiesza się od 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie osobiście beneficjentom nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnych porad obywatelskich, a w zamian organizuje się udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem e-maila, w godzinach pracy każdego z 4 punktów na terenie powiatu (nr telefonów i adresy mailowe podane są w tabeli „Godziny pracy punktów”).

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

WZÓR WNIOSKU można pobrać ze strony internetowej powiatu www.powiat.sandomierz.pl