Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy 2019/2020Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do w/ w świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2019 roku (w formie papierowej).
Wnioski można złożyć w formie elektronicznej (od dnia 01 lipca 2019 roku) za pomocą:
- bankowości internetowej
- www.empatia.mrpips.gov.pl
- Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
- ePUAP

Wzory wniosków dostępne są do pobrania pod linkiem.