Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy 2018/2019Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do w/ w świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2018 roku (w formie papierowej).
Wnioski można złożyć w formie elektronicznej (od dnia 01 lipca 2018 roku) za pomocą:
- bankowości internetowej
- www.empatia.mrpips.gov.pl
- Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
- ePUAPDruki wniosku wraz z załącznikami są dostępne w wersji do pobrania poniżej:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WNIOSEK

 1. Załącznik ZSW- 01
 2. Załącznik ZSW- 03
 3. Załącznik ZSW- 04

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

WNIOSEK

 1. Załącznik SDS-1Z

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK

 1. Załącznik SR- 1Z
 2. Załącznik ZSR- 05
 3. Załącznik ZSR- 06
 4. Załącznik ZSR- 07
 5. Załącznik ZSR- 08
 6. Załącznik ZSR- 10
 7. Załącznik ZSR- 12

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

WNIOSEK

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK

 1. Załącznik ZSR- 05
 2. Załącznik ZSR- 06
 3. Załącznik ZSR- 07
 4. Załącznik ZSR- 10

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK

 1. Załącznik ZSR- 10

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 1. Załącznik FA - 01
 2. Załącznik ZFA - 03
 3. Załącznik ZFA - 04
 4. Załącznik ZFA - 05
 5. Załącznik ZFA - 06
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny