Parafialny Zespół Caritas informuje, że osoby zakwalifikowane przez OPS w Dwikozach do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać produkty w dniu 4 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9.00-11.00 w salce katechetycznej przy budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dwikozach.