INFORMACJE OGÓLNE

Akty prawne obowiązujące na terenie RP publikowane są na stronach internetowych:

ISAP Internetowy System Aktów Prawnych (strona sejmowa)

http://isap.sejm.gov.pl/


Rządowe Centrum Legislacji

https://dziennikiurzedowe.rcl.gov.pl/dzienniki.html

SPRAWY OBYWATELSKIE – INFORMACJE DLA OBYWATELI (USC, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, paszporty, wyjazd za granicę, kierowcy i pojazdy)

https://obywatel.gov.pl/

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI – PESEL, EWIDENCJA LUDNOŚCI

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&publisher=WDU&year=2016&position=836

D20160836.pdf

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI – DOWODY OSOBISTE

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&publisher=WDU&year=2015&position=1604

D20151604.pdf

SPRAWDŹ, CZY DOWÓD JEST GOTOWY DO ODBIORU

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy