Dane kontaktowe

Urząd Stanu Cywilnego w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

tel. (15) 831-14-71

e- mail: usc@dwikozy.gmina.pl


Opłatę skarbową za zaświadczenia, odpisy i czynności urzędowe Urzędu Stanu Cywilnego podlegające opłacie skarbowej należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Dwikozach

NR KONTA 75 9429 0004 2001 0014 0184 0001

Dowód opłaty należy dołączyć do podania.


Kierownik USC

mgr Józef Walas - nr wew.48

Zastępca Kierownika USC i ewidencja ludności

mgr Mariusz Lawenda -  nr wew.50

 


ARCHIWUM URZĘDU STANU CYWILNEGO W DWIKOZACH

AKTA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW:

Parafii Góry Wysokie za lata 1917 – 1945

Parafii Dwikozy – Słupcza za lata 1941 – 1945

USC Gierlachów za lata 1955 – 1959

USC Góry Wysokie za lata 1955 – 1959

USC Słupcza za lata 1955 – 1959

USC Stary Garbów za lata 1955 – 1959

USC Dwikozy od roku 1946

UWAGA!

AKTA STANU CYWILNEGO ZAREJESTROWANE W LATACH 1917 – 1945

W PARAFII W SANDOMIERZU (dla miejscowości: Mściów, Nowy Kamień, Kamień Łukawski, Gierlachów, Rzeczyca Mokra) przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu

W PARAFII TRÓJCA (dla miejscowości Winiarki, Winiary) przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawichoście

Księgi stanu cywilnego przechowywane są w USC przez 100 lat, a następnie przekazywane do Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu.Informacje dotyczące rejestracji STANU CYWILNEGO  można uzyskać – klikając na link:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi/12970,Jak-zarejestrowac-urodzenie-malzenstwo-zgon.html

Informacje dotyczące  EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH można uzyskać – klikając na link:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/dowody-osobiste


Informacje dla podróżujących

Jeśli przygotowujesz się do podroży lub poza granicami Polski znajdziesz się w trudnej czy nowej sytuacji, na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/ znajdziesz porady, które mogą ci pomóc.


Wykaz miejscowości wchodzących w skład Gminy Dwikozy:


 1. Bożydar
 2. Buczek
 3. Czermin
 4. Dwikozy
 5. Gałkowice - od 1 września 1977 r. Do 31 sierpnia 1977 miejscowość Gałkowice należała do Gminy Wilczyce.
 6. Gierlachów
 7. Góry Wysokie
 8. Kamień Łukawski
 9. Kępa Chwałowska
 10. Kolonia Gałkowice - miejscowość powstała 1 października 1982 roku w wyniku podziału miejscowości Gałkowice-Ocin. Brzmienie i pisownia nazwy miejscowości Kolonia Gałkowice ustalone zostało Zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim /MP Nr 79 poz. 714/
 11. Mściów
 12. Nowe Kichary – od 1 stycznia 1955 r. Do 31 stycznia 1954 r. miejscowość należała do Gminy Wilczyce. W roku 1955 została włączona do gromady Góry Wysokie, a następnie do gromady Dwikozy.
 13. Nowy Garbów
 14. Nowy Kamień
 15. Romanówka
 16. Rzeczyca Mokra
 17. Rzeczyca Sucha
 18. Słupcza
 19. Stare Kichary – od 1 stycznia 1955 r. Do 31 stycznia 1954 r. miejscowość należała do Gminy Wilczyce. W roku 1955 została włączona do gromady Góry Wysokie, a następnie do gromady Dwikozy.
 20. Stary Garbów
 21. Szczytniki
 22. Winiary
 23. Winiarki


Wykaz miejscowości odłączonych od Gminy Dwikozy:


 1. Gałkowice-Ocin - wieś należała do Gminy Dwikozy w okresie od 1 września 1977 r. do 1 października 1982 r.
 2. Gołębicemiejscowość włączona do miasta Sandomierz na podstawie § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierski, województwie kieleckim /Dz. U. Nr 50 poz. 272/
 3. Kamień Plebańskiz dniem 1 stycznia 1992 roku przyłączony do miasta Sandomierz na podstawie § 20 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, wrocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta /Dz. U. Nr 115 poz. 497/
 4. Kruków - miejscowość włączona do miasta Sandomierz na podstawie § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierski, województwie kieleckim /Dz. U. Nr 50 poz. 272/
 5. Łukawa – wieś należała do Gminy Dwikozy w okresie od 1 września 1977 r. do 1 października 1982 r.
 6. Mokoszyn - z dniem 1 stycznia 1992 roku przyłączony do miasta Sandomierz na podstawie § 20 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, wrocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta /Dz. U. Nr 115 poz. 497/
 7. Sucharzówrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 1997 r. /Dz. U. Nr 116 poz. 742/ z dniem 1 stycznia 1998 r. wieś Sucharzów została wyłączona z obszaru Gminy Dwikozy i włączona do obszaru Gminy Obrazów.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)Opracował:

     Józef Walas