Dane kontaktowe

Urząd Stanu Cywilnego w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

tel. (15) 831-14-71

e- mail: usc@dwikozy.gmina.pl


Opłatę skarbową za zaświadczenia, odpisy i czynności urzędowe Urzędu Stanu Cywilnego podlegające opłacie skarbowej należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Dwikozach

NR KONTA 75 9429 0004 2001 0014 0184 0001

Dowód opłaty należy dołączyć do podania.


Kierownik USC

mgr Józef Walas - nr wew.48

Zastępca Kierownika USC i ewidencja ludności

mgr Mariusz Lawenda -  nr wew.50


2021-02-23

W Polsce od roku 1934 obowiązuje zasada, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są używać urzędowych...

czytaj więcej |

2020-03-20

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało krótki przewodnik, w którym krok po kroku wyjaśnia jakie sprawy urzędowe i w jaki sposób można załatwić...

czytaj więcej |

2016-05-18

Bożydar Buczek Czermin Dwikozy Gałkowice - od 1 września 1977 r. Do 31 sierpnia 1977 miejscowość Gałkowice należała do Gminy...

czytaj więcej |

2016-05-18

AKTA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW: Parafii Góry Wysokie za lata 1921 – 1945 Parafii Dwikozy – Słupcza za lata 1941 –...

czytaj więcej |