AKTA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW:

Parafii Góry Wysokie za lata 1917 – 1945

Parafii Dwikozy – Słupcza za lata 1941 – 1945

USC Gierlachów za lata 1955 – 1959

USC Góry Wysokie za lata 1955 – 1959

USC Słupcza za lata 1955 – 1959

USC Stary Garbów za lata 1955 – 1959

USC Dwikozy od roku 1946

UWAGA!

AKTA STANU CYWILNEGO ZAREJESTROWANE W LATACH 1917 – 1945

W PARAFII W SANDOMIERZU (dla miejscowości: Mściów, Nowy Kamień, Kamień Łukawski, Gierlachów, Rzeczyca Mokra) przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu

W PARAFII TRÓJCA (dla miejscowości Winiarki, Winiary) przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawichoście

Księgi stanu cywilnego przechowywane są w USC przez 100 lat, a następnie przekazywane do Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu.Informacje dotyczące rejestracji STANU CYWILNEGO  można uzyskać – klikając na link:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi/12970,Jak-zarejestrowac-urodzenie-malzenstwo-zgon.html

Informacje dotyczące  EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH można uzyskać – klikając na link:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/dowody-osobiste


Informacje dla podróżujących

Jeśli przygotowujesz się do podroży lub poza granicami Polski znajdziesz się w trudnej czy nowej sytuacji, na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/ znajdziesz porady, które mogą ci pomóc.