Urząd Gminy w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

tel./fax ( 15) 831-14-71 / ( 15) 831-14-04

e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl

e-mail: sekretariat@dwikozy.gmina.pl

www.dwikozy.gmina.pl


Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat :

75 9429 0004 2001 0014 0184 0001


Wójt Gminy Dwikozy

Marek Łukaszek
tel. (15) 831-14-71 w.32  
e-mail: wojt@dwikozy.gmina.pl

Zastępca Wójta Gminy Dwikozy

Mariola Żmuda
tel. (15) 831-14-71 w.41  
e-mail: z-ca.wojta@dwikozy.gmina.pl

Sekretarz Gminy

Monika Mochul
tel. (15) 831-14-71 w. 35
e-mail: sekretarz@dwikozy.gmina.pl

Skarbnik Gminy

Agata Kurek
tel. (15) 831-14-71 w. 33
e-mail: skarbnik@dwikozy.gmina.pl

Kierownik USC

Józef Walas 
tel. (15) 831-14-7 w. 48 
e-mail: usc@dwikozy.gmina.plWYKAZ  NUMERÓW  WEWNĘTRZNYCH:

30 - Sekretariat -  Chmielewska-Pardak Katarzyna

32 - Wójt Gminy -  Łukaszek Marek

41 - Zastępca Wójta Gminy -  Żmuda Mariola

33 - Skarbnik Gminy -  Kurek Agata

35 - Sekretarz Gminy -  Mochul Monika


URZĄD STANU CYWILNEGO

48 - Kierownik USC -  Walas Józef

50 - Z-ca kierownika USC, Ewidencja ludności -  Lawenda Mariusz


ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, NIERUCHOMOŚCI, DROGI

56 - Rolnictwo, Ochrona Środowiska - Laur Karolina

31- Zamówienia publiczne  -  Dominik Mariusz,

                                                                    

45 - Promocja Gminy, Projekty Unijne, Planowanie przestrzenne,Gospodarka 

       nieruchomościami, Fundusz Sołecki  - Kraska Renata, Nowak Zdzisława , 

        Latański Tomasz

45 - Drogi - Garnuszek Paweł


KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI

34 - Podatki , Środki transportu -  Duda Karol, Bidas Lidia, Miry Anna,

        Czajka Agata

  37 - Księgowość UG, Kasa - Subczak Lidia, Bryła Monika, Rewera Anna, 

          Nogaj Agnieszka,  Kozieł Dominika                                                          

                               

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

36 -  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - Dwojak Edward,

        Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej - Binek Dorota


OBRONA CYWILNA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, STRAŻE POŻARNE

49 - Bezpieczeństwo Publiczne, OC -  Parcheta Barbara, Kraszula Monika,

       Juga Ireneusz

        ,                                              


RADA GMINY

51 - Obsługa Rady Gminy- Nowakowska Agnieszka

60 - Przewodnicząca Rady Gminy - Łukasiewicz MariaZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

52 - Dyrektor ZAJO  -  Korczyńska - Sapielak  Iwona

53 - Księgowość ZAJO - Gałęza Łukasz, Fleming Agnieszka, GMINNY OŚRODEK KULTURY

39 - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Stępień Zdzisław


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

55- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Sekulska Joanna

54- Zasiłki - Dwojak Aneta, Rurarz Magdalena

42- Pomoc środowiskowa -  Gałęza Beata,

43- Kasa, Pomoc środowiskowa - Teter Agata, Mazur Magdalena

59- Księgowość OPS - Skorupa Maria, Kubicka Anna, Biernat Waldemar


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

40 - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej - Marzec Sebastian

47 - Księgowość Zakładu Gospodarki Komunalnej - Barańska Anna, 

 46 -  Księgowość Zakładu Gospodarki Komunalnej - Szal Małgorzata

 58 - Wodociągi, Transport, Usługi - Szklennik Arkadiusz, Ożóg Artur, Bajda
         Tadeusz


Zakład Gospodarki Komunalnej  (15) 83 11 814  zgkdwikozy@interia.eu

Gminny Ośrodek Kultury  (15) 83 11 815 gok@dwikozy.gmina.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej  (15) 83 11 816   ops@dwikozy.gmina.pl

Zespół Administracyjny Jednostek Oświatowych                                                               (15) 83 11 817   gzodwikozy@poczta.onet.pl