Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego, realizowana jest przez Beneficjentów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki inicjatywie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) powstaje infrastruktura telekomunikacyjna o wartości około 1,4 mld euro, z czego około 0,8 mld euro to wartość dofinansowania z funduszy europejskich. CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji.

Na inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane, około 70% gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

Tworząc zarysy programu wyeliminowania terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu, jego pomysłodawcy zakładali, że dotrą do 700 tys. gospodarstw domowych. Ostatecznie udało się zwiększyć tę liczbę i włączyć do projektu ponad 2 mln gospodarstw domowych. CPPC zakłada, że dzięki nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 uda się wyeliminować wszystkie białe plamy.

Planowana liczba gospodarstw do których zostanie doprowadzony internet światłowodowy:

województwo świętokrzyskie: 119577 gospodarstw

powiat sandomierski: 8975 gospodarstw

gmina Dwikozy: 2014 gospodarstw

Wyszukiwarka z mapą inwestycji w rozwój szerokopasmowego internetu została zbudowana we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii dzięki projektowi Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, który został sfinansowany ze środków II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Link do mapy dostępny jest poniżej.