W dniu 09.08. 2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Dwikozy z Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek . Spotkanie dotyczyło pozyskiwania środków dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubów Seniora. Udział w spotkaniu wzięli:

władze Gminy Dwikozy na czele z Wójtem Gminy Dwikozy – Panem Markiem Łukaszkiem, Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukasiewicz, Radna – Maria Śledź , Skarbnik Gminy Dwikozy – Maria Wieczorek, Sekretarz Gminy Dwikozy – Monika Mochul. Radny Powiatu Sandomierskiego – Waldemar Maruszczak , Przewodnicząca Koła Gospodyń w Gierlachowie – Maria Zimnicka, Kierownik KRUS-u w Sandomierzu – Marzanna Mach.