Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek w dniu 27 września spotkała się z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gierlachowie oraz mieszkańcami wsi. Spotkanie dotyczyło wsparcia w dalszym rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich, rozmawiano o możliwości dofinansowania w utworzeniu Klubu Seniora jaki ma powstać z inicjatywy mieszkańców wsi Gierlachów, o potrzebach mieszkańców i pomocy przy kolejnych nowych projektach związanych z rozwojem wsi. Wojewoda zachęcała również do korzystania z realizowanych programów rządowych takich jak: Maluch+, Senior+ oraz  innych programów. W spotkaniu z Panią Wojewodą udział wzięli Wójt Gminy Dwikozy – Marek Łukaszek, Skarbnik Gminy – Maria Wieczorek, Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukasiewicz, Radny Rady Gminy Dwikozy – Jan Pawlęga, Radny Powiatu Sandomierskiego – Waldemar Maruszczak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gierlachowie – Maria Zimnicka, Sołtys Wsi Gierlachów – Bernardeta Motyka oraz mieszkańcy wsi.

źródło:www.kielce.uw.gov.pl

źródło:www.kielce.uw.gov.pl

źródło:www.kielce.uw.gov.pl