W dniu 31 sierpnia 2019 roku po raz pierwszy odbyło się Święto Gór Pieprzowych mające charakter pikniku integracyjnego w miejscowości Kamień Łukawski. Zorganizowano zwiedzanie Gór Pieprzowych z przewodnikiem, pogadankę archeologiczną oraz bieg terenowy wokół Gór Pieprzowych. Dla najmłodszych przygotowano konkursy i animacje. Świętowanie umilił zespół Varsovia Manta. Piknik zakończono biesiadą przy ognisku. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Sandomierz Marcin Marzec oraz Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek. Współorganizatorami był: Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach, Stowarzyszenie Wspólnota Gruntowa Wsi oraz Rada Sołecka.

 
Poniżej zamieszczamy link do filmu z Święta Gór Pieprzowych:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F668vKOhQmmg%3Ffbclid%3DIwAR2cN96DgIKN72Tct5C9BItUtJO6b9hg92Lzha2efOs50DXAwKBCaf1M_NU&h=AT33X2CeH-xqv4yjMPbbk18QtrtzSMN8CIDfRQPPgvNjQThqPXWW3nFkSeZvXUQsZb4kByOW_AdJSXxQgT9uF1n9qukBQ-dJsFWcg4xeiiWKvv5e2AEKp-mAq2n8qB8BneRh-JkaaSvytkx4BxKdVdRFHppNs-_gJ2j3zZ_SnHQrTMNtd3vMBoFNFAPbOekuFkSiiXEMEiyMzrHcTHKRzKQd8iCDXBo--Dsh0VQ8BzMfnWjuyGCcYzRZR2h6FIzuo1cITOxTNiBdTQOEFGRxzUMiJGBPDQtKE5wuPq6gA66CyJeJaE4lcgWe1FRrknYDVXK-U3gWMAYN1Yssx4zvCOZGZg9uTTWwSvqD3aGIx-WbJYKYyNGfcAkaJGRZAzN_8u_ZIFaTaCkSCEMFKb5SpbEdtEIZl_Br-976Wp9aML4uRNiRjDpIHgV2Nu-ZHXTQ0WwHaCHpNW8iSHdD_n4SClhmsubUsyd2jssvwaQ7W4lPxFizLjSL0X3nKh3mgiImJkDUdFHc872YdvQA3kp_t-ylvTP9vfOedPHbQtOqAGuYvwABgU-kOpiic9LNErH_IOjhIAPkO3J_y1roEEr9QdfngGNPyQsU4AjitcVPZApFLNYfMD0ByoX0xIecveGN