Trwają czynności odbiorowe związane z zakończeniem i przystąpieniem do użytkowania inwestycji pod nazwą ’’Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren przemysłowy) jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy, w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum gminy Dwikozy mającej na celu ożywienie zdegradowanego obszaru.”


Umowa z Wykonawcą na wartość: 4.161.407,34 zł.

Zakres:

Przebudowa drogi poprzez wykonanie parkingów i ciągów pieszych, budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Opatówka, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków sanitarnych, przebudowę sieci wodociągowej i oświetleniowej, budowa zbiornika retencyjnego, dostawa wiat śmietnikowych.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej