Na sesji Rady Gminy w Dwikozach w dniu 26 maja br. odbyła się uroczystość uhonorowania dwóch druhów z jednostki OSP w Gałkowicach za pomyślnie przeprowadzone działania ratownicze, które uratowały ludzkie życie.

W dniu 4 maja w godzinach przedpołudniowych doszło do nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny przebywającego na terenie Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego.

Na miejscu zdarzenia znajdowały się osoby postronne, którymi była Pani Weronika, Pani Martyna, Pan Damian, a także Pan Dariusz Przyłucki wraz z synem Bartłomiejem Przyłuckim - druhowie OSP Gałkowice. 

Wyżej wymienieni Państwo zainteresowali się stanem poszkodowanego i użyli dostępnego całodobowo defibrylatora AED. Dzięki skutecznej i profesjonalnej akcji czynności życiowe poszkodowanego zostały przywrócone, po przyjeździe zastępu Państwowej Straży Pożarnej poszkodowany został przekazany naziemnemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Za odwagę oraz pomyślnie przeprowadzone działania ratownicze Władze Samorządowe Gminy Dwikozy postanowiły uhonorować Druhów Dariusza i Bartłomieja Przyłuckich. Z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Marii Łukasiewicz i Wójta Gminy Dwikozy Pana Marka Łukaszka Druhowie otrzymali listy gratulacyjne z grawertonami oraz vouchery o wartości 500 zł ufundowane przez Gminę Dwikozy.

Druh Dariusz Przyłucki należy do Jednostki OSP w Gałkowicach, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jest również sołtysem Sołectwa Gałkowice. Druh Bartłomiej Przyłucki należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Gałkowice, jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.

Gratulujemy Druhom wzorowej postawy.