Gmina Dwikozy reprezentowana przez Wójta Gminy Dwikozy – Marka Łukaszka uruchomiła od 01.01.2021 r. świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasie: Romanówka – Nowy Garbów – Góry Wysokie – Gałkowice – Nowe Kichary - Rzeczyca Sucha – Kamień Łukawski – Nowy Kamień – Mściów – Dwikozy w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Przewozy na w/w linii komunikacyjnej odbywają się we wtorki każdego tygodnia wg załączonego poniżej rozkładu jazdy.