Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dwikozy do programu : ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy.(Zbiórka będzie prowadzona bezpłatnie).
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy bądź przesłanie na adres email: karolina.ferens@dwikozy.gmina.pl w terminie do 09 grudnia 2019r.


Informujemy, iż w razie przyznania dotacji dla Gminy Dwikozy nie będziemy przyjmowali odpadów od osób, które nie zakwalifikowały się do programu tj. nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety, bądź ilość odpadów będzie przewyższała tą zadeklarowaną w ankiecie. Termin zbiórki uzależniony jest od momentu przyznania dotacji.

O wynikach naboru, formie i terminie zbiórki będziemy informować.

poniżej zamieszczamy ankietę dotyczącą odpadów pochodzących z działalności rolniczej:
Ankieta-inwentaryzacja-folia-rolnicza-i-inne-odpady.pdf