W dniu 16 maja Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas odwiedził Gminę Dwikozy. Marszałek spotkał się również z Markiem Łukaszkiem, wójtem gminy Dwikozy, z którym rozmawiał m.in. o zadaniach z zakresu rewitalizacji dofinansowanych z RPO WŚ na lata 2014 – 2020. Zapoznał się także z przebiegiem prac na remontowanej drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupcza. Podczas swojej wizyty również odwiedził Kichary Stare i OSP w Łukawie.