Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 odbędą się terminie od 28.10.2019 r. do 12.11.2019 r. do godz. 14:00.

Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl.

Projekt programu dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dwikozy   lub na stanowisku pracy w pokoju nr 4.