I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. ulega zmianie data wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 8.

Nowy termin wyborów to 11 kwietnia 2021 roku


ZARZĄDZENIE