W związku z organizacją w dniu 07.07.2019 roku XXIV Wojewódzkiego Święta Pomidora Wójt Gminy Dwikozy informuje o czasowym wyłączeniu ze względów bezpieczeństwa z ruchu pojazdów w godzinach 15.00-22.00 ul, Sportowej w Dwikozach. Wyłączenie nie dotyczy mieszkańców ul. Sportowej oraz pojazdów Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej. W związku z powyższym prosi się kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy.