Zamieszczamy poniżej Zarządzenie Wójta Gminy Dwikozy nr Or. I.120.23.2020 z dnia 29
 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu
 Gminy w Dwikozach na rok 2020.