W związku ze spadkiem poziomu wody na rzece Wiśle z odwołuję dniem 29 maja 2019 roku od godz. 800 stan alarmu powodziowego na terenie Gminy Dwikozy.

Zarządzenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 29 maja 2019 r w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dwikozy.pdf